25.04.2017 / 18:39

Процедура врегулювання спорів

Досудове врегулювання спорів

У разі виникнення спору з питань, які виникають у зв’язку з енергоносіїв (природного газу чи електроенергії), зокрема незгоди з проведеними нарахуваннями за енергоносії, проведення звіряння оплат за газ,  електроенергію чи іншої діяльності ТОВ «ЙЕ Енергія», Ви можете звернутись:

- за адресою: 01010, м. Київ, вул. Московська, буд. 32/2, Бізнес-центр «Сенатор», поверх 18.

- за телефоном: (044) 364-25-85

Назва структурного підрозділу

Прізвище, ім’я, по батькові відповідальної особи

Директор

Компан Артем Ігорович

У разі невирішення Вашого питання шляхом переговорів, незадоволення наслідками усного розгляду або Вашого небажання вести переговори усним шляхом, звертайтесь до ТОВ «ЙЕ Енергія» із заявою (претензією), яка складається у довільній формі. Юридичні особи та фізичніх особи – підприємці мають оформити заяву (претензію) відповідно до вимог ст. 6 Господарсько-процесуального кодексу України.  А саме, у претензії зазначаються:

а) повне найменування і поштові реквізити заявника претензії та підприємства, організації, яким претензія пред'являється; дата пред'явлення і номер претензії;
б) обставини, на підставі яких пред'явлено претензію; докази, що підтверджують ці обставини; посилання на відповідні нормативні акти;
в) вимоги заявника;
г) сума претензії та її розрахунок, якщо претензія підлягає грошовій оцінці; платіжні реквізити заявника претензії;
д) перелік документів, що додаються до претензії, а також інших доказів.

У заяві (для пришвидшення розгляду) слід також зазначити:

  • прізвище, ім’я, по батькові замовника;
  • ідентифікаційний номер фізичної особи (або серію та номер паспорту для осіб, які відмовились від отримання ідентифікаційного номеру з релігійних переконань), код за ЄДРПОУ для юридичної особи;
  • ЕІС-код.

Документи, що підтверджують вимоги заявника, додаються в оригіналах чи належним чином засвідчених копіях. Документи, які є у другої сторони, можуть не додаватись до претензії із зазначенням про це у претензії. До претензії про сплату грошових коштів може додаватися платіжна вимога-доручення на суму претензії.

Претензія підписується повноважною особою підприємства, організації або їх представником та надсилається до ТОВ «ЙЕ Енергія» рекомендованим або цінним листом чи вручається під розписку.

Заяви, претензії приймаються за адресою: 01010, м. Київ, вул. Московська, буд. 32/2, Бізнес-центр "Сенатор", 18 поверх. Про наслідки розгляду заяви Вам буде повідомлено на зазначені Вами у претензії реквізити.