25.04.2017 / 18:08

Умови постачання

Правові засади функціонування ринку природного газу України визначає Закон України «Про ринок природного газу». Взаємовідносини між постачальником та споживачем регулюються «Правилами постачання природного газу» (далі – Правила) та договору постачання природного газу.

Для отримання послуги постачання природного газу, споживач має укласти договір з Оператором ГРМ (якщо його об’єкт приєднаний до газорозподільної системи) чи оператором ГТС (для «прямотрубників»).

Постачання природного газу здійснюється на підставі договору постачання за цінами, що вільно встановлюються між постачальником та споживачем, крім випадків, передбачених Законом України «Про ринок природного газу».

Споживач має право:

 • на отримання природного газу в обсягах, визначених договором постачання природного газу, за умови дотримання умов договру;
 • на безкоштовне отримання інформації щодо цін на природний газ та порядку оплати;
 • самостійно припиняти (обмежувати) відбір природного газу для власних потреб з дотриманням вимог чинного законодавства, про що споживач має письмово повідомляти всіх суб'єктів ринку природного газу, з якими укладено відповідні договори;
 • вимагати поновлення постачання природного газу в установленому порядку після усунення порушень і компенсації оплати послуг за відключення та підключення, якщо припинення газопостачання відбулося без розірвання договору постачання природного газу;
 • перейти на постачання природного газу до іншого постачальника та/або достроково призупинити чи розірвати Договір у встановленому Договором та чинним законодавством порядку за умови відсутності простроченої заборгованості за Договором перед Постачальником;
 • інші права, передбачені чинним законодавством.

Споживач зобов'язаний:

 • дотримуватись вимог Правил;
 • забезпечувати дотримання дисципліни відбору (споживання) природного газу в обсягах та на умовах, визначених договорами;
 • своєчасно та в повному обсязі сплачувати за поставлений природний газ на умовах, визначених договорами;
 • самостійно обмежувати (припиняти) споживання природного газу у випадках:

- порушення строків оплати за договором на постачання природного газу
- відсутності чи недостатності підтвердженого обсягу природного газу, який виділено споживачу
- перевитрат добової норми та/або місячного підтвердженого обсягу природного газу без узгодження з постачальником
- відсутності укладеного договору постачання природного газу

 • відшкодовувати Постачальнику збитки, понесені ним у зв'язку з невиконанням або неналежним виконанням Споживачем свої зобов'язань перед Постачальником, що покладені на нього чинним законодавством та/або Договором;
 • виконувати інші обов'язки, передбачені чинним законодавством.