Будь-ласка розверніть свій пристрій для корректного відображення сайту

Процедура врегулювання спорів

25.04.2017

Досудове врегулювання спорів

У разі виникнення спору з питань, які виникають у зв’язку з енергоносіїв (природного газу чи електроенергії), зокрема незгоди з проведеними нарахуваннями за енергоносії, проведення звіряння оплат за газ,  електроенергію чи іншої діяльності ТОВ «ЙЕ Енергія», Ви можете звернутись за телефоном: (044) 364-25-85

 

Директор: Компан Артем Ігорович

 

Заява-претензія

У разі невирішення Вашого питання шляхом переговорів, незадоволення наслідками усного розгляду або Вашого небажання вести переговори усним шляхом, звертайтесь до ТОВ «ЙЕ Енергія» із заявою (претензією), яка складається у довільній формі. Юридичні особи та фізичніх особи – підприємці мають оформити заяву (претензію) відповідно до вимог ст. 6 Господарсько-процесуального кодексу України.  А саме, у претензії зазначаються:

а) повне найменування і поштові реквізити заявника претензії та підприємства, організації, яким претензія пред'являється; дата пред'явлення і номер претензії;
б) обставини, на підставі яких пред'явлено претензію; докази, що підтверджують ці обставини; посилання на відповідні нормативні акти;
в) вимоги заявника;
г) сума претензії та її розрахунок, якщо претензія підлягає грошовій оцінці; платіжні реквізити заявника претензії;
д) перелік документів, що додаються до претензії, а також інших доказів.

У заяві (для пришвидшення розгляду) слід також зазначити:

  • прізвище, ім’я, по батькові замовника;
  • ідентифікаційний номер фізичної особи (або серію та номер паспорту для осіб, які відмовились від отримання ідентифікаційного номеру з релігійних переконань), код за ЄДРПОУ для юридичної особи;
  • ЕІС-код.

 

Документи, що підтверджують вимоги заявника, додаються в оригіналах чи належним чином засвідчених копіях. Документи, які є у другої сторони, можуть не додаватись до претензії із зазначенням про це у претензії. До претензії про сплату грошових коштів може додаватися платіжна вимога-доручення на суму претензії.

Претензія підписується повноважною особою підприємства, організації або їх представником та надсилається до ТОВ «ЙЕ Енергія» рекомендованим або цінним листом чи вручається під розписку.

Про наслідки розгляду заяви Вам буде повідомлено на зазначені Вами у претензії реквізити.

 

Звернення до держрегулятора

У разі невирішення Вашого питання в претензійному порядку, Ви можете звернутись до державного регулятора - Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП)

Територіальний підрозділ НКРЕКП у Київській області:

 

 

НКРЕКП:

 

  • телефон. (044) 204-48-27
  • E-mail:  box@nerc.gov.ua
  • офіційний сайт: http://www.nerc.gov.ua/

 

Звернення до НКРЕКП чи його територіального підрозділу не позбавляє Вас права на вирішення спору в судовому порядку.

 

Вирішення спорів у судовому порядку

Чинне процесуальне законодавство, яке врегульовує порядок судового вирішення спорів не містить прямої норми щодо відмови у прийнятті позовної заяви у разі недодержання досудового порядку вирішення спорів. Однак, в позовній заяві слід зазначати які Ваші права та законні інтереси було порушено, а за відсутності порушеного права – відсутній предмет спору і справа розгляду в судах не підлягає.

Тому, для уникнення відмови у прийнятті позовної заяви з підстави, що справа не підлягає розгляду у відповідних судах, радимо Вам перед зверненням до суду обов’язково скористатись своїм правом вирішити спір безпосередньо з ТОВ «ЙЕ Енергія», в ході чого Ви зможете з’ясувати всю інформацію щодо наявності чи відсутності порушень Ваших прав та законних інтересів та забезпечити доказову базу для звернення до суду, якщо таке звернення буде визнане Вами за необхідне.

Також цікаво